Hjälpmedel:

Fler ensamkommande flyktingbarn till kommunen

Länsstyrelsen har meddelat fördelningstalen för kommunernas mottagande av ensamkommande asylsökande barn under 2016. Enligt tilldelningsförslaget ska Vallentuna kommun erbjuda 144 boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 23 november 2015 att godkänna överenskommelsen med Migrationsverket om att utöka Vallentuna kommuns mottagande av ensamkommande asylsökande barn till 144 under 2016. Det är en stor ökning jämfört med i år då kommunen hittills tagit emot knappt 100 barn. Många av dem är utplacerade i andra kommuner men ansvaret är fortfarande Vallentuna kommuns. Hur många barn som placeras i varje kommun bestämmer Migrationsverket och Länsstyrelsen.

- Just nu sker en kraftsamling i hela landet för att klara den stora ström av flyktingar som kommer till vårt land. Migrationsverket har beräknat att det behövs 40 000 asylplatser för bara för ensamkommande barn under 2016. Numera är det lagstadgat att kommunerna ska ta emot det antal flyktingar som blir anvisade till respektive kommun. Självklart berörs även Vallentuna av detta. Nu får vi med gemensamma krafter se till att de flyktingar som kommer till vår kommun får ett så bra mottagande som möjligt, säger Parisa Liljestrand kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen får ekonomiskt stöd från staten för varje barn som placeras i kommunen. Därför påverkas inte kommunens budget i någon större utsträckning. För närvarande sker en inventering av lämpliga platser för boenden.

Sidan uppdaterad den 30 november 2015