Hjälpmedel:

Preliminära valresultatet för Vallentuna

Den 14 september kl. 20.00 startade den preliminära rösträkningen.

Sverige är indelat i geografiska områden som kallas valdistrikt. I varje valdistrikt finns en vallokal. När röstningen avslutades kl. 20.00 började röstmottagarna i varje vallokal med rösträkningen. Räkningen är offentlig, vilket betyder att du har möjlighet att bevaka räkningen på plats i vallokalen.

Direktrapportering på webben

När räkningen är klar i vallokalen rapporteras resultatet till länsstyrelsen per telefon. Resultatet registreras in i Valmyndighetens valdatasystem och visas direkt på Valmyndighetens webbplats, se länk till höger.

Endast de stora partierna redovisas på valkvällen

Rösterna sorteras efter parti, ogiltiga och blanka röster. För att röstmottagarna ska hinna räkna fram ett preliminärt valresultat redan på valkvällen har Valmyndigheten och länsstyrelsen i förväg bestämt att endast rösterna för de partier som kan förväntas ta mandat ska räknas och rapporteras.

De mindre partierna räknas ihop i en hög som "övriga partier". Dessa partiers röster räknas och redovisas var för sig vid den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen.

En preliminär mandatfördelning görs på valnatten

När flertalet vallokaler är klara med sin räkning görs en preliminär mandatfördelning mellan partierna.

Den slutgiltiga rösträkningen

Måndagen den 15 september kl. 08.00 börjar den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen. Valet till riksdagen räknas först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till landstingsfullmäktige. Det sista resultatet brukar vara klart cirka tio dagar efter valdagen.

Länsstyrelsen bedömer och räknar alla rösterna en gång till. De räknar antalet röster för alla partier och räknar och redovisar också antalet personröster för varje kandidat.

Resultatet registreras i Valmyndighetens valdatabas och därefter gör räknemaskinen i valdatabasen en slutlig mandatfördelning.

Sidan uppdaterad den 18 september 2014