Hjälpmedel:

Förenkla - helt enkelt, för ett bättre företagsklimat i Vallentuna

Förenkla - helt enkelt, för ett bättre företagsklimat i Vallentuna

Vallentunas utveckling är stark med fler bostäder och företag. Det ställer höga krav på kommunens service till näringslivet. Idag samlades ledande politiker och tjänstemän i Vallentuna kommun för att påbörja projektet "Förenkla – helt enkelt". Därmed inleds ett strategiskt arbete som ska bidra till att kommunen blir en av Sveriges företagsvänligaste.

- Ett av Vallentunas strategiska mål är "Fler och växande vallentunaföretag". Genom projektet "Förenkla – Helt enkelt", som genomförs i samarbete med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), ska vi identifiera saker vi gör bra och saker som går att utveckla för att förbättra säger kommunstyrelsens ordförande, Parisa Liljestrand.

- Vallentuna kommun ska vara en tillgänglig, lösningsorienterad och stödjande serviceorganisation. För att leva upp till det måste kommunen föra en tät dialog med företagarna och vara beredd att ompröva arbetssätt och attityder säger Victor Kilén, kommundirektör i Vallentuna.

Projektet genomförs under hösten genom träffar där föreläsare ska utbilda men även utmana deltagarna att tänka nytt och identifiera förbättringspunkter.

Kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand
parisa.liljestrand@vallentuna.se, 08-587 850 05

Kommundirektör Victor Kihlén
victor.kilen@vallentuna.se, 08-587 861 20

Vid ytterligare frågor kontakta:

Näringslivs- och utvecklingschef, Chanette Andersson
chanette.andersson@vallentuna.se, 08-587 863 90

Näringslivsutvecklare Magnus Isberg,
magnus.isberg@vallentuna.se, 08-587 850 26

Kommunikationschef Henrik Kelfve
Henrik.kelfve@vallentuna.se, 08-587 849 90

Sidan uppdaterad den 2 september 2016