Hjälpmedel:

Fortsatt avstängning

Delar av Bällstabergsskolans ledning är fortsatt avstängda från sina tjänster. Utredningen om eventuella ekonomiska oegentligheter är inte klar än.

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott har beslutat att rektorn och utvecklingschefen på Bällstabergsskolan ska vara fortsatt avstängda från sina tjänster, eftersom utredningen inte är klar än. Det handlar om granskning av eventuella ekonomiska oegentligheter där kommunen har gett revisionsfirman PWC i uppdrag att utreda hur rektorn och utvecklingschefen skött sina uppdrag.

Sidan uppdaterad den 2 april 2015