Hjälpmedel:

Fritidschefen slutar

I samband med sammanslagningen av kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen har Mats Lennerthson, fritidschef i kommunen, beslutat sig för att avgå.

På senaste kommunfullmäktiges sammanträde beslutades att kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen ska bli en organisation – kultur- och fritidsförvaltningen.

Rent personalmässigt är det en chefstjänst som försvinner i och med sammanslagningen. Med anledning av det avslutar Mats Lennerthson, chef för fritidsförvaltningen, sin tjänst i kommunen. Hans sista arbetsdag blir fredag den 31 maj.

Några andra förändringar för personalen på de båda förvaltningarna finns inte inplanerade. De politiska nämnderna är inte berörda av sammanslagningen.

Pernilla Järveroth är tf fritidschef från måndag 3 juni.

Sidan uppdaterad den 29 maj 2013