Hjälpmedel:

Gemensamt överförmyndarkansli upphör

Vid senaste fullmäktige beslutades att Vallentuna avslutar sitt samarbete med grannkommunerna kring ett överförmyndarkansli. Kommunen ska istället driva de här frågorna på egen hand.

För två år sedan bildades ett gemensamt överförmyndarkansli för kommunerna Vallentuna, Norrtälje, Täby och Österåker för att effektivisera arbetet och minska kostnaderna.

Samarbetet inte haft önskat reslutat och fördelningen av resurserna har varit ojämlik. Därför går Vallentuna ur samarbetet och driver de här frågorna på egen hand framöver, på samma sätt som det var innan 2011.

Sidan uppdaterad den 20 juni 2013