Hjälpmedel:

Vinnare - minska utskrifterna!

Att minska antalet utskrifter inom Vallentuna kommun är bra både för miljön och ekonomin. Under årets första kvartal har Karbyskolan och kommunledningskontoret lyckats bäst i tävlingen, som fortsätter framöver som en inspiration till den goda trenden.

tävling

Efter första kvartalet i "Tävling för att minska utskrifter" har Karbyskolan minskat sina utskrifter med 15% och kommunledningskontoret med 17 %.

Redan 2013 när kartläggningen av pappersutskrifter genomfördes inom kommunen, förändrades användning av papper vilket medförde en reducering av antalet utskriftsenheter med ca 20 %.

Genom att starta en tävling för att minska utskrifterna, ökas medvetenheten om det utskrivna pappret. Som i sin tur leder till en dialog om våra beteenden när det gäller utskrifter. Det handlar inte om att ta bort pappret, däremot att reducera onödiga utskrifter.

För varje träd som kommunen sparar (ca 30 000 sidor) så återplanterar Team Digital Office 20 st träd i ett av Världsnaturfondens trädprojekt i Borneo.

Diplomutdelning

Sidan uppdaterad den 23 juni 2014