Hjälpmedel:

Hjälmstaskolan bra i stor mattetävling

Matteprofilen i årskurs åtta i Hjälmstaskolan har nyligen fått toppresultat i en internationell matematiktävling.

SigmaÅtta är en matematiktävling för skolklasser i de nordiska länderna. I Sverige, Danmark och Finland tävlar elever i årskurs åtta, i Norge och Island årskurs nio. Elevens val matematik för åttondeklassarna i Hjälmstaskolan har varit med och tävlat med fina resultat. De kom på åttonde plats av 144 skolor i landet och tvåa i Stockholmsområdet.

Det är inte enskilda elever som tävlar i SigmaÅtta utan hela klassen ska samarbeta och lösa matematikuppgifter vid två tillfällen. Här är det viktigt att komma fram till det rätta svaret tillsammans.

- Våra elevers fina resultat beror bland annat på att Hjälmstaskolan under en lång tid arbetat på olika sätt för att lyfta kunskaperna i matematik hos eleverna, säger Carina Norberg rektor på Hjälmstaskolan.

- Det är en förmån att få jobba med 70 minuter extra matematik, där har vi möjlighet till fördjupning och breddning av ämnet som inte riktigt hinns med i den ordinarie undervisningen, säger Caroline Åkerlind, matematiklärare på Hjälmstaskolan.

Till hösten startar en särskild matematikklass från och med årskurs 7 i Hjälmstaskolan för de elever som är speciellt intresserade av matematik. En motsvarande satsning sker även inom musik. Om det inte finns tillräckligt med elever för två klasser med de inriktningarna blir det troligen en kombinerad musik- och matematikklass.

Sidan uppdaterad den 18 februari 2015