Hjälpmedel:

Höjd skolpeng 2013

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag om en höjning av skolpengen för 2013 på sammanträdet den 17 juni 2013.

- Vi vill satsa på skolorna i Vallentuna kommun. En höjning av skolpengen är ett tydligt kvitto på att det också sker. Det här beslutet bidrar till att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för förskolor och grundskolor, dessutom kan det påbörjade digitala utvecklingsarbetet kan fortsätta, säger Parisa Liljestrand, ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Förskola

150 kr per år/barn ålder 1-2 år

150 kr per år/barn ålder 3-5 år

Grundskola

850 kr per år/elev i årskurs 1-5

200 kr per år/elev i årskurs 6-9

Totalt gäller det 2,7 miljoner kronor. Barn- och ungdomsnämndens kostnader ökade redan 2012 och kostnadsökningen fortsätter 2013, vilket är en följd av det lönepåslag på 4,2 % för lärarna som gäller från april 2012.

Uppräkningen av skolpengen för 2014 kommer ske utifrån de nya nivåerna av skolpengen.

Sidan uppdaterad den 25 juni 2013