Hjälpmedel:

Hur arbetar vi för ett bättre företagsklimat?

Vallentuna ska vara en attraktiv kommun att starta och utveckla sitt företag i. Det står i vår nya kommunplan som antogs i juni. Men vad har vi gjort under våren för att det också ska bli verklighet?

Bland annat har vi justerat vår organisation för att bättre kunna möta företagarnas behov. En ny utvecklings- och näringslivschef, Chanette Andersson, är på plats. Läs mer om det här. Dessutom har en näringslivsutvecklare börjat arbeta hos oss under våren.

Vi har också etablerat ett tätare samarbete med Svenskt Näringsliv som ska hjälpa oss att förstå företagarnas behov på ett bättre sätt. Det samarbetet har mynnat ut i ett antal aktiviteter under våren – inte minst med fokus på dialog. Bland annat har vi haft näringslivsfrukostar där vi har träffat Vallentunas företagare, samt upphandlingskvällar för företagare som vill lära sig mer om hur vi arbetar med just upphandling. I höst kommer vi också att arrangera Höstpromenaden, med syfte att företagare och politiker ska träffa varandra i ett mer informellt sammanhang.

Vi kommer också att genomföra Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) utbildningspaket "Förenkla – helt enkelt" bland tjänstemän i kommunen, med start i höst. Paketet ska hjälpa oss att förbättra våra attityder, vår kunskap och vår service – för att i sin tur företagsklimatet ska kunna utvecklas så bra som möjligt.

Dessutom arbetar vi hårt internt på kommunen för att våra arbetssätt och processer ska kunna bidra till ett bättre företagsklimat. Att det finns stora möjligheter för förbättring är tydligt. Både Svenskt näringsliv och SKL har nyligen genomfört undersökningar på området – och Vallentuna får inte bra betyg.

I SKL:s undersökning "Öppna jämförelser - företagsklimat" är vi bland de kommuner i landet som får sämst betyg. I den årliga undersökning som Svenskt Näringsliv har genomfört får vi försämrat resultat jämfört med förra året. Dessutom upplever ungefär var fjärde företagare i kommunen att de har känt tvekan att lämna klagomål till kommunen med risken att det kommer påverka deras företag negativt.

- Vi vet att vi behöver få till ett bättre samarbete mellan oss på kommunen och Vallentunas företagare. De är prioriterade för oss, det ska vi visa nu. Dialogen ska bli mycket bättre och jag övertygad om att vi är på rätt väg, säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande.

Här kan du läsa mer om undersökningarna vi hänvisar till ovan:

Öppna jämförelser – företagsklimat 2015 (SKL): http://skl.se/tjanster/merfranskl/oppnajamforelser/foretagsklimat.1147.html
Företagsklimat (Svenskt näringsliv): http://www.foretagsklimat.se/vallentuna

Sidan uppdaterad den 28 juni 2016