Hjälpmedel:

Installation av laddstolpar

I mitten av april kommer laddstolpar att placeras ut på sex ställen i Vallentuna. Arbetet, som startar måndagen den 16 april 2018 och beräknas pågå i cirka fem veckor, kommer att innebära en del trafikstörningar vid grävarbetet.

Först ut är Vallentuna IP och därefter följer Roslagsstoppets infartsparkering, Skördevägen vid Vallentuna Kulturhus, ICA Karby, Coop-parkeringen vid Nysäters gata samt Lindholmens infartsparkering. Framkomligheten kommer att påverkas mest i Lindholmen, men bussar och annan trafik ska ändå kunna passera. På Nysäters gata kommer minst en fil att vara öppen till parkeringshuset och vid Skördevägen kommer viss begränsning ske i trafiken under en kort period. På de andra platserna kommer trafiken inte att påverkas. Samtliga platser kommer att få två stolpar med totalt fyra laddplatser.

Sidan uppdaterad den 6 april 2018