Hjälpmedel:

Klotter och annan skadegörelse

Att motverka klotter och annan skadegörelse är ett prioriterat område i Vallentuna kommun.

Målet är att klotter på kommunal egendom ska vara sanerat inom två arbetsdagar efter att det rapporterats. Allt upptäckt klotter dokumenteras och polisanmäls innan det saneras.

Om någon annan än kommunen äger den nedklottrade egendomen får ägaren information om att klottret bör tas bort.

Vem kontaktar jag?

Om du upptäcker klotter, en dumpningsplats, en skrotbil eller en allmänt nedskräpad miljö i Vallentuna kommun, kan du enkelt rapportera det till kommunen med hjälp av en app i mobilen.

Via appen kan du rapportera in klotter eller nedskräpning genom att fotografera med din mobil och skicka in bilden till kommunen. 

Du kan också kontakta klottercentralen genom att ringa, skicka ett sms eller mms. Se kontaktuppgifter till höger. Meddelanden kan lämnas dygnet runt.

Kommunen samverkar med polisen

Kommunen samverkar med polisen och arbetar aktivt för att identifiera dem som sysslar med klotter eller annan skadegörelse. Den som ertappas får alltid stå för kostnaderna för sanering eller reparation av det som skadats.

Sidan granskad den 8 november 2017