Hjälpmedel:

Kommundirektören avgår

Roland Beijer slutar som kommundirektör i Vallentuna kommun.

Kommunstyrelsens arbetsutskott och tillika personalnämnd beslutade på sitt senaste möte att Roland Beijer kommer att lämna sitt uppdrag. Fram till dess en ny kommundirektör finns på plats ska en tillförordnad kommundirektör utses, det sker under vecka 44. Rekrytering av en ny kommundirektör påbörjas inom kort.

- Roland Beijer har gjort en bra insats under sin tid som kommundirektör, men en ny mandatperiod innebär nya utmaningar för vår kommun. Därför har vi beslutat att det behövs förnyelse på posten som kommundirektör, säger Örjan Lid, kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet skedde i samförstånd över partigränserna på arbetsutskottet.

Sidan uppdaterad den 23 oktober 2014