Hjälpmedel:

Kommunen och polisen arbetar tillsammans för ett tryggare Vallentuna


Foto: Polisen

Tillsammans med polisen stärker vi under 2017 arbetet för ökad trygghet i Vallentuna kommun. En samarbetsplan finns klar, som innehåller flera konkreta aktiviteter för ett tryggare Vallentuna.

Efter sommaren inledde kommunen och polisen ett tätt samarbete, som bland annat innebär att polisen finns på plats i kulturhuset varje vecka för att träffa Vallentunas medborgare. Nu utvecklar vi samarbetet ytterligare. Genom trygghetsundersökningar och möten har vi tillsammans lyssnat på medborgarna – vilket har resulterat i en plan för hur vi under 2017 ska arbeta för ett ännu tryggare Vallentuna. Planen innehåller konkreta aktiviteter och åtgärder. Några exempel:

  • Synligare polis på utvalda platser som upplevs otrygga.
  • Förbättra gatu- och vägbelysningen i kommunen.
  • Aktivt verka för att utöka den ideella nattvandringen på platser som upplevs otrygga.
  • Arbeta förebyggande mot mobbing och sprida kunskap om föräldrastöd för att öka tryggheten i våra skolor.
  • Undersöka möjligheter att skapa sociala insatsgrupper.

De tre översta punkterna utgör också ett medborgarlöfte som polisen har tagit fram i samarbete med kommunen.

- Målet för polisen är att alla Vallentunabor ska kunna känna sig trygga, alla tider på dygnet i hela kommunen. Vi har ett gott samarbete med Vallentuna kommun som vi nu förstärker ytterligare. I processen med medborgarlöften har vi frågat de som bor och verkar i kommunen vad de vill att vi ska satsa på. Det är en tydlig bild som framkommit och vävts samman med våra egna erfarenheter vilket gör att vi kan satsa våra resurser där de som mest behövs, säger Anette Haag, lokalpolisområdeschef.

- Samarbetet med polisen fungerar bra, och att vi nu tar det till nästa nivå känns helt rätt. Extra roligt är det att samtal med och åsikter från Vallentunas invånare ligger till grund för vad vi ska göra under 2017. Vi vet hur viktigt det är för invånarna att kunna känna sig trygga i vår kommun, och det ska vi nu göra allt vi kan för att uppnå, säger Parisa Liljestrand, kommunalråd i Vallentuna.

Prata trygghet med oss!

Tillsammans med polisen vill vi träffa Vallentunas invånare för att berätta mer om samarbetet, svara på frågor och få ta del av era tankar! Därför finns vi på plats på Torggatan (gången vid Coop och Ica) onsdagen den 14 december, mellan klockan 15 och 18. Kommunpoliser, kommunens trygghetssamordnare, kommunalrådet Parisa Liljestrand och andra relevanta personer står då redo att prata med dig om trygghet i Vallentuna och vad just du tycker är viktigt. Kom gärna förbi!

Helas samarbetsplanen finns under rubriken Mer information.

Sidan uppdaterad den 12 december 2016