Hjälpmedel:

Kommunfullmäktige 11 september

På måndagen den 11 september kl 19.00 hade kommunfullmäktige möte. Bland annat behandlades kommunfullmäktige handlingsplanen för integration, en skötselplan för bebyggelsenära natur samt revisionernas förslag till budget 2018.

Ta del av handlingarna under rubriken Mer information eller lyssna till vår webbsändning

Dagordning

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning
4. Inlämnande av motioner
5. Inlämnande av interpellationer
6. Frågor
7. Allmänhetens frågestund 2017
8. Avsägelser och fyllnadsval 2017 (KS 2017.026)
9. Svar på motion (S) hundrastgård (KS 2016.397)
10. Svar på motion (MP) om gymnasiets funktion och status i Vallentuna (KS 2015.503)
11. Uppföljning Handlingsprogram Integration Vallentuna (KS 2017.229)
12. Handlingsprogram Integration 2017/2018 (KS 2017.230)
13. Revisorernas förslag till budget 2018 (KS. 2017.257)
14. Tertialrapport januari-april 2017, Vallentuna kommun (KS 2017.228)
15. Skötselplan för bebyggelsenära natur (KS 2012.551)
16. Sammanträdesplan 2018, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (KS 2017.198)

Sidan uppdaterad den 11 september 2017