Hjälpmedel:

Kommunfullmäktige 12 december

På måndag, 12 december, klockan 19.00 har kommunfullmäktige sitt sista möte för året. På agendan hittar vi bland annat yttrande angående mottagande av nyanlända, ny folkhälsostrategi och allmänhetens frågestund. Plats: kulturhuset.

Vi sänder mötet som vanligt via webben, men kring 19.30 pausar sammanträdet för luciatåg. Sammanträdet återupptas cirka klockan 20.00.

Länk till webbsändningen.

Agenda:

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning
4. Inlämnande av motioner
5. Inlämnande av interpellationer
6. Frågor (KS 2016.014)
7. Allmänhetens frågestund
8. Avsägelser och fyllnadsval (KS 2015.507)
9. Svar på interpellation (S) om nedläggning av förskolan på Lovisedalsskolan (KS 2016.508)
10. Svar på motion (MP) Minska giftexponeringen (KS 2013.159)
11. Svar på motion (S) modern mötesteknik (KS 2015.461)
12. Svar på motion (S) om alternativ placering för Aerosol och den övriga verksamheten längs Teknikvägen och Fabriksvägen (KS 2016.237)
13. Redovisning av obesvarade motioner 2016 (KS 2016.420)
14. Folkhälsopolicy (KS 2015.126)
15. Folkhälsostrategi – för god hälsa på lika villkor (KS 2015.469)
16. Omorganisation kommunikation (KS 2016.400)
17. Förändrat arbetssätt med anledning av ny diskrimineringslag (KS 2016.494)
18. Revidering av styrdokument inom arbetsmiljöområdet (KS 2016.477)
19. Kommunal borgen Vallentunavatten 5mrk (KS 2016.456)
20. Ny avgifter för maxtaxa 2017, förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (KS 2016. 488)
21. Mottagandet av nyanlända i Vallentuna kommun – yttrande (KS 2015.528)
22. Information om överförmyndarverksamhet (KS 2016.432)
23. Icke verkställda beslut enligt SoL kvartal 2 2016 (KS 2016. 286)

Sidan uppdaterad den 12 december 2016