Hjälpmedel:

Kommunfullmäktige 13 juni 2016

Den 13 juni genomfördes sista kommunfullmäktige innan sommaren. Här är några av de saker som avhandlades under mötet:

Kommunfullmäktige beslutade om en investering på 45 miljoner för att bygga Ormsta förskola, efter förslag från kommunstyrelsen. Förskolan ska utformas med fyra avdelningar för 80 barn, tillagningskök och gårdsytor - och beräknas öppna i januari 2019. Niklas Steorn (MP) föreslog i tillägg att i genomförandebeslutet ska förskolan upphandlas på miljöbästa sätt, som idag är massivträ. Det förslaget avslogs.

Även kommunstyrelsens förslag till bostadsbyggnadsprognos för åren 2016-2025 godkändes på mötet. Prognosen redovisar planerad byggstart av cirka 320 bostäder om året i Vallentuna fram till 2019, och därefter cirka 580 nya bostäder fram till år 2025. Ungefär hälften av bostäderna förväntas bli lägenheter i flerfamiljshus. I bostadsbyggnadsprognosen, som du inom kort hittar här, kan du läsa mer om vilka projekt som planeras starta de närmaste åren och hur planerna ser ut för Vallentunas olika geografiska områden.

Även en ny kommunplan för åren 2017-2019 antogs, läs mer om den här. Punkten om uppdelning av kultur- och fritidsförvaltningen skickades på återremiss, vilket innebär att ärendet behandlas vid ett senare tillfälle.

Här kan du se webbsändningen av mötet och alla övriga punkter som avhandlades.

Sidan uppdaterad den 14 juni 2016