Hjälpmedel:

Kommunfullmäktige 19 juni

I måndags, den 19 juni, hade kommunfullmäktige möte. Under sammanträdet diskuterades bland annat den nya kommunplanen för perioden 2018-2020, bostadsbyggnadsprognos för året, ändring av detaljplan för fastigheter som berörs av Molnbydepån samt lekplatsplan för upprustning, avveckling och nybyggnation av lekplatser i kommunen.

Du kan se mötet i efterhand via vår webbsändning.

Dagordningen

 1. Upprop
 2. Val av justerare
 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning
 4. Utdelning av miljöstipendium för 2016 (KS 2017.126)
 5. Inlämnande av motioner
 6. Inlämnande av interpellationer
 7. Frågor
 8. Avsägelser och fyllnadsval 2017 (KS 2017.026)
 9. Svar på motion (S) om möjlighet att delta i förskolans verksamhet (KS 2016.092)
 10. Svar på motion (S) om uppföljning av kostpolicyn (KS 2016.481)
 11. Svar på motion (V) om föreningsgård (KS 2015.462)
 12. Beslut om gemensam kostenhet (KS 2016.047)
 13. Uppdrag: förbättrad samverkan och informationsdelning (KS 2017.184)
 14. Optimering av ungdomsverksamheten (KS 2017.135)
 15. Avtal Sverigeförhandlingen (KS 2017.188)
 16. Kommunplan 2018-2020 (KS 2017.149)
 17. Bostadsbyggnadsprognos 2017-2016 (KS 2016.536)
 18. Komponentavskrivning och investeringsanslag (KS 2017.124)
 19. Resultatöverföring från 2016 års bokslut (KS 2017.128)
 20. Fordonspolicy för Vallentuna kommun (KS 2014.561)
 21. Hemställan om utökat investeringsanslag för Ormsta förskola (KS 2017.183)
 22. Taxa för sotning/rengöring och brandskyddskontroll (KS 2017.150)
 23. Ändring detaljplan för Molnbydepån omfattande fastigheterna Molnby 1:5 och Molnby 1:6 – antagande (KS 2016.503)
 24. Lekplatsplan (KS 2015.450)
 25. Socialnämndens del i Vallentuna kommuns årsredovisning 2016 (KS 2017.090)
 26. Valdistrikt 2018 (KS 2017.175)
 27. Utökat antal mandat till kommunfullmäktige 2018 (KS 2017.176)
 28. Gallring av kansliets styrdokument (KS 2016.532)
 29. Ställningstagande gällande aktier i Elverket (KS 2017.276)

Sidan uppdaterad den 20 juni 2017