Hjälpmedel:

Kommunfullmäktige 26 juni 2017

På måndag den 26 juni kl 19.00 hade kommunfullmäktige möte. Bland annat behandlade kommunfullmäktige kommunens ställningstagande gällande kommunens aktier i Elverket Vallentuna AB.

Du se mötet i efterhand via vår webbsändning.

Dagordningen

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning
4. Avsägelser och fyllnadsval 2017 (KS 2017.026)
5. Ställningstagande gällande kommunens aktier i Elverket Vallentuna AB (KS 2017.276)

Sidan uppdaterad den 26 juni 2017