Hjälpmedel:

Kommunfullmäktige 8 maj 2017

Måndagen den 8 maj sammanträdde kommunfullmäktige. Under mötet diskuterades Vallentuna kommuns årsredovisning och måluppfyllelse. Kommunfullmäktige beslutade även om ansökan om samverkan inom överförmyndarverksamheten med Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby kommun.

Du kan se mötet i efterhand genom att klicka på länken till webbsändningen.

Dagordningen

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning
4. Inlämnande av motioner
5. Inlämnande av interpellationer
6. Frågor
7. Avsägelser och fyllnadsval (KS 2015.507)
8. Svar på motion (SD) Minska datumbegränsningarna för eldning utomhus (KS 2016.235
9. Helårsuppföljning av internkontroll 2016 (KS 2016.081)
10. Revisionsrapporter 2016 (KS 2016.334)
11. Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för Vallentuna kommun 2016 (KS 2017.090
12. Storstockholms brandförsvar årsredovisning 2016 (KS 2017.079)
13. AB Össebyhus årsredovisning (KS 2017.077)
14. Vallentuna förvaltnings AB årsredovisning 2016 (KS 2017.078)
15. Förändrat nyttjande av investeringsanslag för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (KS 2017.053)
16. Utbetalning av kommunalt partistöd 2017 (KS 2017.052)
17. Slutredovisning av investeringar avseende trafiksäkerhetsåtgärder 2016 (KS 2016.007
18. Anslutning till Samordningsförbundet Södra Roslagen (KS 2016.393)
19. Upphörande av gemensamt överförmyndarkansli i Täby (KS 2016.575)
20. Ansökan om samverkan inom överförmyndarverksamhet med Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby (KS 2017.104)

Sidan uppdaterad den 8 maj 2017