Hjälpmedel:

Kommunfullmäktige 9 maj 2016

Måndagen den 9 maj sammanträder kommunfullmäktige i kulturhuset.

Länk till webbsändningen

Dagordning:

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning

4. Inlämnande av motioner

5. Inlämnande av interpellationer

6. Frågor

7. Avsägelser och fyllnadsval 2016 (KS 2015.507)

8. Utdelning av Vallentuna kommuns miljöstipendium 2015 (KS 2016.095)

9. Svar på motion (S) Översyn av rutiner för inköp och upphandling (KS 2015.501)

10. Revisionsrapporter 2015 (KS 2015.119)

11. Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för Vallentuna kommun 2015 (KS 2016.132)

12. AB Össebyhus årsredovisning 2015 (KS 2016.108)

13. Vallentuna Förvaltnings AB årsredovisning 2015 (KS 2016.109)

14. Storstockholms brandförsvar årsredovisning 2015 (KS 2016.110)

15. Uppföljning av internkontrollplaner 2015 (KS 2015.130)

16. Hemställan om investeringsmedel för utegym (KS 2016.089)

17 Hemställan om investeringsmedel för underhåll i övriga anläggningar (KS 2016.088)

18. Utbetalning av kommunalt partistöd 2016 (KS 2016.105)

19. Reviderad IT-strategi för Vallentuna kommun (KS 2016.130)

20. Revidering av utbildningsnämndens reglemente (KS 2016.104)

21. Delregional utvecklingsplan för Arlandaregionen (KS 2015.437)

Sidan uppdaterad den 9 maj 2016