Hjälpmedel:

Kraftsamling kring Arlandaregionen och Vallentuna

Fredagen den 25 november samlades ett antal politiska företrädare, näringslivet och opinionsbildare på Arlanda. Vallentuna kommun bjöd, tillsammans med nio andra kommuner, in till seminarium på temat "Arlandaregionen – Navet i Skandinavien". Syftet var att förmå alla berörda parter i samhället att kraftsamla kring regionens utveckling.

Globaliseringen gör att människor och företag verkar över allt större geografiska områden. Därmed ökar behovet av resor och Stockholm Arlanda Airport växer i hög takt. Flygplatserna är idag vad hamnarna var förr – platser som attraherar människor och verksamheter. Därför är det inte bara själva flygplatsen som växer, utan även en hel flygplatsstad – Airport City Stockholm – och närregionen.

För Vallentuna skapar detta goda förutsättningar att växa med ökat välstånd. Vår närhet till Arlanda gör att vi har hela världen inom räckhåll, vi får kraft att bygga bostäder och områden där näringslivet kan frodas. Vår utmaning är att växa smart så att vi attraherar talanger, kompetens och inversteringar.

- Investeringar i spår, vägar och annan infrastruktur är en förutsättning för att vi ska kunna växa hållbart och att vi ska dra maximal nytta av vårt geografiska läge. Särskilt viktigt är det att vi får stat, landsting och andra kommuner att medverka till Roslagsbanas förlängning – till Stockholm central och till Arlanda, säger kommunalrådet Parisa Liljestrand.

På fredagens konferens talade flera företrädare om att regeringen bör tillsätta en Arlandaförhandling i syfte att ta ett helhetsgrepp om hur vi kan utveckla flygplatsen och närregionen. Om regionen* får rätt förutsättningar leder det till 186 000 nya bostäder och 147 000 arbetstillfällen.

* Danderyd, Knivsta, Norrtälje, Sigtuna, Täby, Upplands Väsby, Uppsala, Vallentuna, Vaxholm och Österåker

Om seminariet i media:

Artikel i Mitt i Vallentuna

Artikel i Uppsala Nya Tidning

Film Arlandaregionen - Navet i Skandinavien

Sidan uppdaterad den 28 november 2016