Hjälpmedel:

Lekplatsplanen antagen i kommunfullmäktige

Syftet med den nya lekplatsplanen är att ge kommunen riktlinjer för planeringen av de kommunala lekplatserna. Planen innehåller strategier kring placering av nya lekplatser, riktlinjer för utformning, investeringskostnader samt en åtgärdsplan för de befintliga lekplatserna.

Det finns idag 26 lekplatser med varierande storlek runt om i Vallentuna. Eftersom kommunen växer, nya områden exploateras och fler barnfamiljer flyttar in så ökar trycket på befintliga lekplatser samt behov av nya. Kommunen behöver därför rusta upp befintliga lekplatser men även avveckla de lekplatser som inte uppfyller säkerhetskraven, har begränsat lekutbud eller ligger geografiskt nära andra lekplatser. Det finns också behov av nyanläggning där det idag saknas lekplatser.

Barn har behov av lek och aktivitet. Enligt FN:s barnkonvention så har alla barn rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö.

Kommunens mål är att utforma lekplatserna så att de erbjuder säkra, tillgängliga, varierande och spännande lekmiljöer.

I och med att lekplatsplanen nu har antagits i kommunfullmäktige den 19 juni 2017 så kommer våra lekplatser att utrustas med nya lekutrustningar och bli spännande, roliga, tillgängliga och trevliga mötesplatser för både barn och föräldrar.

Sidan granskad den 29 juni 2017