Hjälpmedel:

Informationsmöte 3/12 2014

Om Ormstaskolans inomhusmiljö

Kommunen har undersökt lokalerna på Ormstaskolan. Undersökningarna har visat att det finns mögel i huvudbyggnaden. Därför ska inomhusmiljön åtgärdas, på sikt ska verksamheten flytta till andra lokaler.

Med anledning av detta har kommunen bjudit in vårdnadshavare till barn i Ormstaskolan till ett informationsmöte om inomhusmiljön. På mötet fanns representanter från kommunen och skolan, teknisk samt ansvarig politiker.

Mötet webbsändes, men om du inte kunde närvara på mötet har du möjlighet att se en inspelad version från mötet.

Se filmen genom att klicka på länken här.

Alla frågor hann inte besvaras på frågestunden på mötet. Det är viktigt att alla som undrar något har möjligthet att få svar. Har du en fråga eller kommentar kan du kontakta oss via webbredaktionen. Kontaktuppgifter finns till höger på den här sidan.

På mötet nämndes en skrift  om hälsobesvär av inomhusmiljö från Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting. Du hittar en länk till skriften till höger på den här sidan.

Sidan granskad den 10 maj 2016