Hjälpmedel:

Markanvisningar

Markanvisning innebär en överenskommelse mellan kommun och exploatör, där exploatören får ensamrätt att förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett, till viss del kommunägt, markområde för bebyggande. Överenskommelsen gäller under en begränsad tid och under givna villkor.

Genom en markanvisningsinbjudan kan ett flertal intressenter höra av sig med anbudsförslag för angiven mark. Information om hur tilldelningen av kommunens mark sker finns beskrivet i riktlinjer, se pdf-fil i högermenyn.

Vallentuna kommuns ambition är att skapa en variation i bostadsbyggandet och främja god konkurrens mellan olika aktörer på marknaden.

Kommande planering och markanvisning i Vallentuna kommun

Vallentuna är bland de snabbast växande kommunerna i landet och bidrar aktivt till den växande och hållbara storstadsregionen. Som en del i visionen för framtiden bjöd vi den 30 maj 2016 in till ett seminarium på temat "Vallentuna växer", om kommande planering och markanvisning i Vallentuna kommun.

Klicka på bilden nedan för att öppna presentationen från seminariet.

Tidigare markanvisningar:

Kristineberg

Gärdesvägen

Åby ängar etapp 1

Sidan granskad den 12 maj 2017