Hjälpmedel:

Möten mellan nya och gamla invånare ska förbättra integrationen i Vallentuna

Möten mellan människor av olika bakgrund kan motverka fördomar och invandrarfientlighet. Därför startar nu Vallentuna kommun projektet "Flyktingvän" som ska möjliggöra möten som bidrar till att öka kontakten mellan nya och gamla invånare.
– Långsiktigt hoppas vi förbättra mottagandet och integrationen i Vallentuna, säger projektledare Anna-Maria Valladolid.

Syftet med projektet Flyktingvän är att möjliggöra möten som bidrar till att öka kontakten mellan nyanlända invånare och de som redan bor i kommunen. Det underlättar de nyanlända invånarnas etablering i Vallentuna. Sociala nätverk skapar en känsla av tillhörighet och allmän trygghet i en ny tillvaro.

Projektet gör det möjligt för den ideella sektorn och de Vallentunabor som vill hjälpa till att bli delaktiga i integrationsarbetet.

- Projektet kan skapa förutsättningar för ett ömsesidigt utbyte där de nyanlända invånarnas kunskaper tas tillvara och ses som en viktigt del i Vallentunas utveckling. Det i sin tur motverkar isolering och segregering, berättar Anna-Maria Valladolid.

Exempel på aktiviteter kan vara organiserade matchningsmöten, informationsmöten och utbildnings- och flyktingguideträffar. De nyanlända och de ensamkommande barnen får på så vis möjlighet att öka sina språkkunskapser och skapa värdefulla kontakter.

I projektets arbetsgrupp ingår, förutom Vallentuna kommun, Röda Korset, Össeby församling, Vallentuna församling, RPG, Korpen, Brottby Aktivitetsgrupp, Granngårdarna, Handbollsklubben och Åbybergskyrkan.

Sidan granskad den 11 juli 2016