Hjälpmedel:

Musiksatsning på Hjälmstaskolan

Till hösten startar Hjälmstaskolan en musikklass för årskurs sju tillsammans med Kulturskolan. Sedan tidigare finns ett samarbete mellan skolorna och till höstterminen i år fördjupas det med en särskild satsning på musik

Redan i dag är det ett tiotal elever i varje årskurs på Hjälmstaskolan som har musik och kultur på schemat. Nu ska samarbetet med Kulturskolan gå in i nästa skede.

- Det är jätteroligt att Hjälmstaskolan kan erbjuda musikintresserade ungdomar den här möjligheten från och med i höst. Vi startar samtidigt en motsvarande inriktning på matematik eftersom vi ser ett ökat intresse inom det området, säger Carina Norberg rektor på Hjälmstaskolan.

Hjälmstaskolan ska ha en bred inriktning på sin musikklass, därmed kommer den att skilja sig från Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm som i först hand fokuserar på körsång. I Vallentuna ska eleverna lära sig allt från olika instrument, sjunga i kör, musikhistoria och rytmik till att spela i band.

Satsningen riktar sig i första hand till elever som bor i Vallentuna kommun. Det krävs inga särskilda inträdesprov för att få plats på utbildningen, det räcker med att eleven har ett stort musikintresse.

Till hösten ska Hjälmstaskolan även starta en särskild matematikklass för de elever som är särskilt intresserade av matematik. Om det inte finns tillräckligt med elever för två klasser med de inriktningarna blir det troligen en kombinerad musik- och matematikklass.

Sidan uppdaterad den 6 februari 2015