Hjälpmedel:

Naturskola tänkbar i framtiden

Möjligheten att bedriva naturskola i Vallentuna ska undersökas, enligt ett beslut på senaste kommunfullmäktige.

Naturskolan är en pedagogisk metod som arbetar efter mottot "Att lära in ute". Utgångspunkten i arbetet är att stödja och stimulera arbetet i skolorna kring utomhuspedagogik, naturvetenskap och hållbar utveckling.

Vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde biföll fullmäktige en motion från miljöpartiet med förslag att utreda hur en naturskola skulle kunna organiseras och finansieras i kommunen.

- Naturskola är en intressant pedagogik som stimulerar barnen på ett nytt sätt, dessutom kan det bidra till att uppfylla Vallentunas miljöpolicy och öka miljömedvetenheten hos invånarna. Vi tittar på det här förslaget, därefter ska ärendet återigen upp i fullmäktige innan ett beslut kan fattas, säger Parisa Liljestrand, ordförande barn- och ungdomsnämnden, Vallentuna kommun.

Sidan uppdaterad den 19 juni 2013