Hjälpmedel:

Nu erbjuder vi nattillsyn via kamera

Vallentuna kommun erbjuder från och med den 20 oktober 2016 tillsyn på natten via kamera. Metoden är ett alternativ till fysiska hembesök - och har testats i ett pilotprojekt det senaste året med goda resultat.

Tre hemtjänstkunder, med behov av tillsyn på natten, har deltagit i pilotprojektet. De har fått sin tillsyn via en kamera som är installerad i hemmet. Alla tre kunder upplever den nya metoden som positiv. Bland annat nämner de att de känner sig tryggare - dels för att personalen alltid snabbt kan göra en tillsyn och dels för att det kan upplevas störande att få fysiskt besök för en person som ligger och sover.

Även personalens arbete har underlättats under testperioden. Bland annat upplevs mindre stress och större tidsvinster i arbetet.

För att garantera kundens integritet används skyddad anslutning för att kunna koppla upp sig mot kameran och göra tillsyn. Alla uppkopplingar mot kameran registreras.

- Vi är nöjda med testperioden och att personerna som deltagit är positiva. Nu ska vi ge alla våra hemtjänstkunder den här möjligheten, säger Leo Savela, tekniskt ansvarig för lösningen på socialförvaltningen i Vallentuna kommun.

Möjligheten att få tillsyn på natten via kamera finns alltså från och med nu. I dialog med handläggare på socialförvaltningen får kunden själv välja vilken metod som passar bäst, alternativet med fysisk tillsyn finns kvar som tidigare.

Sidan uppdaterad den 27 oktober 2016