Hjälpmedel:

Tryggt och snyggt

Vallentuna ska vara en trevlig och trygg kommun att bo och vistas i. Därför inför vi Tryggt och snyggt med en app och webbtjänst för felanmälan av utemiljöer.

Genom tjänsten Tryggt och snyggt kan alla i kommunen enkelt felanmäla brister i kommunala funktioner. Såväl besökare som invånare kan på det sättet bidra till att förbättra närmiljön. Det kan till exempel handla om klotter, nedskräpning eller fulla papperskorgar, trasig belysning på gator och gång- och cykelvägar, potthål i asfalten, skador i parker och så vidare.

Använd webbformuläret för felanmälan av utemiljöer eller installera mobil-appen Vallentuna kommun felanmälan. Du hittar enkelt appen i App Store (iPhone),  Google Play (Android) och Microsoft apps (Windows phone).

Så här fungerar Tryggt och snyggt - Felanmälan utemiljöer

Efter en felanmälan går vi igenom formuläret, som hamnar i vårt arbetsordersystem, och kopplar ärendet till respektive handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen. Därefter undersöker vi vad som ska åtgärdas samt genomför åtgärden. Om du som anmäler felet anger kontaktuppgifter och att du önskar information om ärendet får du sen återkoppling när åtgärden har genomförts.

Liknande befintliga funktioner för felanmälan av utemiljöer, som exempelvis Håll Sverige Rent och Klottercentralen, kommer i möjligaste mån att integreras i webbfunktionen Tryggt och snyggt.

Om Tryggt och snyggt

I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2015-2017 finns målet "Den växande småstaden ska erbjuda trygga, tillgängliga bebyggelsemiljöer, grönområden, mötesplatser och stråk". Arbetet med projektet Tryggt och snyggt är en viktig del för att uppnå målet. Tillsammans gör vi Vallentuna trevligare och tryggare att vistas i.

Gå direkt till webbformuläret Tryggt och snyggt via länk i högermenyn.

Gå till webbsida med mer information via länk i högermenyn.

 

Sidan uppdaterad den 8 april 2016