Hjälpmedel:

Nu satsar vi på försterektorer i grundskolan

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 14 mars 2017 att starta funktionen försterektor samt anta riktlinjer för uppdragen. Uppdragen ska vara riktade till både fristående huvudmän inom Vallentuna kommun och till våra kommunala skolor. En utvärdering av satsningen ska presenteras för barn- och ungdomsnämnden i december 2018.

Vallentuna kommun har ambitionen att bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner. Barn- och ungdomsnämnden har antagit en verksamhetsplan där ett inkluderande skolledarskap är en av flera viktiga delar för att nå målet.

Som skolkommun har barn- och ungdomsnämnden behov av att Vallentuna ska inkludera fristående verksamhet och enskilda huvudmäns skolledare i skolledarskapet. Med uppdrag som försterektor ökar möjligheten för fler rektorer att inkluderas i det kommungemensamma utvecklingsarbetet och växa ytterligare i sin roll som rektor.

Uppdragen som försterektor handlar om att i samverkan bidra till hela skolkommunens pedagogiska och organisatoriska utveckling. Uppdragen kommer att vara av olika karaktär beroende på aktuella och löpande behov men gemensamt för uppdragen är ökad måluppfyllelse.

Försterektorerna från både de fristående huvudmännen och de kommunala föreslås samarbeta i ett förvaltningsråd för att gemensamt driva utvecklingsfrågor. Försterektorerna redovisar både arbete och resultat löpande till nämnden under uppdragsperioden.

Sidan uppdaterad den 20 mars 2017