Hjälpmedel:

Nu startar Vallentuna arbetscoachning

Från och med den första september finns en ny verksamhet i kommunen med målet att få fler i arbete.

Vallentuna arbetscoachning och sysselsättning är en ny satsning inom kommunen och hör till socialförvaltningen. Verksamheten finns på Hjälmstavägen och Fabriksvägen och riktar sig till personer med funktionsnedsättningar inom psykiatri och neuropsykiatri.

Svedjans arbetscenter och MIVA har slagits ihop med den nya verksamheten och bildar tillsammans tre enheter som från och med nu kallas Vallentuna arbetscoachning och sysselsättning.

Ann Brundin är verksamhetschef och Göran Westerlund samt Hanna Åkesson gemensamma enhetsledare för alla tre enheterna. Till att börja med kommer fem arbetscoacher att finnas på plats för att ge stöd till de som behöver komma ut i arbete.

Nära samarbete med näringslivet viktigt

Arbetscoachningen riktar sig till personer som själva har motivationen och viljan att komma ut i arbetslivet, men som har olika typer av psykiska funktionshinder. Målsättningen är att de ska få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden, men vägen dit kan gå via praktik eller studier. Så småningom kommer också personer som erhåller försörjningsstöd kunna anvisas till verksamheten. Ett nära samarbete med näringslivet är en viktig del för att arbetscoachningen ska fungera

Verksamheten kommer att arbeta enligt den evidensbaserade metoden Supported Employment, med inspiration från Individual Placement and Support.

- Nu lägger allt fler företag in i sin affärsplan att man ska anställa personer som har funktionsnedsättning. Med arbetscoachningen kan vi ta ett helhetsgrepp för att nå dem som behöver jobb – även de som står längst från arbetsmarknaden, så att vi även i fortsättningen kan vara en av de kommuner med lägst arbetslöshet i landet, säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande.

De som arbetar på Hjälmstavägen är:

 • Therese Hedlund
 • Josephine Lind
 • Emma Tryti
 • Vikarie under hösten

De som arbetar på Fabriksvägen är:

 • Veronica Fridner
 • Zahra Nikpour
 • Susan Mogensen

De som arbetar på Vallentuna arbetscoachning är:

 • Sofia Liljebäck
 • Mia Larsson
 • Carina Ristemo
 • Sussie Elb
 • Lena Nilsson

Verksamhetschef: Ann Brundin 08-587 857 35

Enhetsledare: Göran Westerlund 08-587 857 57

Hanna Åkesson: 08-587 855 91

Sidan granskad den 21 september 2015