Hjälpmedel:

Ny 5G-teknik - trygghet för äldre i framtiden

Under 2018 blir Stockholm först i världen med 5G - den femte generationens mobilnät. Men redan nu ska Vallentuna kommun delta i ett samlingsprojekt ("5G i Norden – vård och omsorg") där man med hjälp av modern digital teknik vill testa och påverka utvecklingen av skyddsnät inom äldreomsorgen.

Vallentuna kommun är en av totalt 20 kommuner som tillsammans med vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje och Teknikmarknad, en avknoppning från Kungliga Tekniska högskolan, ingår i ett samlingsprojekt. Målet är att skapa möjligheter för äldre att på ett självständigt, tryggt och säkert sätt kunna bo kvar i det egna hemmet.

I projektet arbetar man med att testa och utveckla sensorstyrd teknik i hemmet hos äldre. Det innebär att man använder sig av rörelsesensorer som placeras på olika ställen i bostaden. För att få fram en uträkning över det normala rörelsemönstret, registreras personens beteende i hemmet under en tidsbestämd period. Beslutet om att delta i projektet togs i samverkan med det kommunala pensionärsrådet (KPR) som även hjälpte till att hitta två frivilliga deltagare.

Snabb hjälp med digital teknik

Genom den nya tekniken ska man snabbt kunna upptäcka avvikelser, som till exempel om personen inte kommer upp ur sin säng eller har ramlat omkull. Tanken är att trygghet skapas och att hjälp snabbt ska vara på plats vid akuta behov. När en avvikelse registreras ska ett larm gå till en nära anhörig eller granne, som då kan ringa eller åka dit för att se om allt är okej.

Om den anhöriga inte kvitterar larmet ska signalen istället kopplas vidare till ansvarig inom äldreomsorgen, som då kan hjälpa personen. Hur ett eventuellt införande av tekniken skulle fungera i Vallentuna kommun, om det blir aktuellt, hoppas vi kunna dra lärdom av från detta projekt.

I nuläget befinner sig projektet i startgroparna för deltagarna i Vallentuna kommun. Deltagarna kommer tillsammans med andra medverkande att få tycka till kring vilka rörelser som ska registreras som avvikelser. Resultatet av projektet kommer sedan ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av 5G-applikationen. Projektets målsättning är att de nordiska länderna samt Estland ska bli globalt ledande inom den nya tekniken.

– Det kan vara en trygghet för individen själv, men även för anhöriga att ha tekniken i sitt hem. Deltagarna i projektet är frivilliga medborgare som är nyfikna på att testa och påverka utvecklingen. Det är en otroligt spännande fas som börjar nu. Vi ska ha modet att gå före - att använda oss av ny teknik för att ständigt sträva efter att ge bättre och säkrare service till våra medborgare, säger Maria Svanberg, verksamhetsutvecklare inom IT på socialförvaltningen.

Här kan du läsa om två deltagare från Norrtälje kommun som testar denna typ av teknik: Tekniken gör att de kan leva tryggt på ön

Bildkälla: Fotograf Per Grundberg, TioHundra AB. På bilden syns deltagaren Ingmar Wallén från Norrtälje kommun tillsammans med Bengt Simonsson från Teknikmarknad.

Sidan uppdaterad den 18 maj 2017