Hjälpmedel:

Ny belysningsentreprenör

Från om med den 1 juli 2017 är Bogfelts installationer och entreprenad AB kommunens nya belysningsentreprenör. De ansvarar för drift och underhåll av belysning på kommunala gator och vägar inklusive gång- och cykelvägar.

Det nya avtalet innebär en del förändringar. En av dessa är att ensakta armaturer, som har anmälts släckta, endast åtgärdas vid nästkommande rondering. En rondering är en genomgång av kommunens anläggning för belysning och det sker två gånger per år, januari och augusti/september.

Övriga fel och reparationer åtgärdas inom 1 timme respektive 3 eller 15 arbetsdagar beroende på vilken typ av fel det är. Se listan nedan.

Omedelbar inställelse för åtgärd inom 1 timme

  • Fel som utgör eller riskerar utgöra fara för liv eller egendom.
  • Fel på helt centralområde eller centralt styrsystem

Inställelse för åtgärd inom 3 arbetsdagar

  • Gruppfel och mörk gata
  • Defekt belysning vid vägkorsning, övergångsställe eller tunnel.
  • Då tre eller fler ljuspunkter i rad är släckta på gata, separat park eller gång- och cykelväg.

Inställelse för åtgärder inom 15 arbetsdagar

Övriga anmälda fel på ingående anläggningsdelar som orsakat eller riskerar felfunktion på den offentliga belysningen, till exempel påkörda stolpar, komponentfel såsom byte av armatur.

Felanmälan

Felanmälan av trasig belysning på kommunala gator och vägar inklusive gång- och cykelvägar kan göras direkt via vårt webbformulär eller via en mobilapp som du installerar i din telefon.

Till webbformuläret för felanmälan av utemiljöer
Mobilappen hittar du i App Store (iPhone)Google Play (Android) och Microsoft apps (Windows Phone).

Sidan uppdaterad den 4 juli 2017