Hjälpmedel:

Ny dagverksamhet på Väsbygården

Nu startar en ny verksamhet på Väsbygården, med målet att skapa en meningsfull vardag för äldre personer som bor kvar hemma.

I början av juni öppnade Väsbygården en social dagverksamhet för de som är över 65 år. Syftet är att erbjuda meningsfull vardag för personer som bor hemma och som av olika skäl har svårigheter att själva upprätthålla sociala kontakter.

På Väsbygården ska som mest 10 gäster per dag träffas mellan kl. 10 och 15 på vardagarna. Tillsammans kan de göra lättare aktiviteter, som anpassas efter önskemål och förmåga. Det kan vara konst, böcker, musik, dator, samtal, temasamtal om exempelvis kost, hälsa eller utevistelse i närmiljön. Det kommer också att finnas möjlighet att delta i aktiviteter som erbjuds andra som bor på Väsbygården. Dessutom finns det tillgång till bland annat frisör och fotvård i huset.

Den nya dagverksamheten ersätter den som tidigare fanns på Vårdbo. För att få ta del av den behövs ett biståndsbeslut av socialförvaltningen.

Sidan uppdaterad den 13 juni 2013