Hjälpmedel:

Ny karta för naturtips i Angarn-Bogesund

Nu finns en ny karta med tips om besöksmål och aktiviteter i naturområdet Angarn-Bogesundskilen. Till kartan hör även en broschyr med tio utvalda smultronställen för natur- och kulturupplevelser. Materialet ingår i Vallentunas samarbete med övriga beröra kommuner för att utveckla det här naturområdet.

Angarn- och Bogesundskilarna är sammanhängande större naturområden som delas av kommunerna Vallentuna, Täby, Danderyd, Vaxholm och Österåker. Kommunerna samverkar för att utveckla naturområdenas värden och koppling till varandra. Nu har kommunerna gemensamt tagit fram en ny karta över de gröna kilarna. Med den som vägvisare kan invånare och besökare hitta till såväl slottsparker, badplatser och orörda skogar med rik flora och fauna. Det finns även tips för fiske, långfärdsskridskor, paddling och vandring i området.

Gratis karta finns att hämta

Idag, tisdag den 7 maj, presenteras kartan på en pressträff i Karby Gård i Täby. Arrangör för pressträffen är Poa Collins, stadsträdgårdmästare i Täby.

Kartan är gratis och intresserade invånare kan från och med idag hämta den i receptionen i Kommunalhuset i Vallentuna.

Samverkan för ökad rekreation och naturturism

Vallentuna samverkar med de andra kommunerna för att höja rekreativa och biologiska värden i den här delen av regionen. Målet är att öka potentialen för naturturism och rekreation för kommunernas invånare och besökare. I samverkansgruppen ingår tjänstemän från de olika kommunerna och den leds av en politisk styrgrupp. Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och Stockholms läns hembygdsförbund ingår också i projektet.

Vallentuna kommun bidrar med bland annat med att arbeta fram en strategi för natur på recept och en studieresa för berörda politiker där de bland annat ska studera sociodukten som byggs i anslutning till Vallentuna centrum.

Sidan uppdaterad den 6 maj 2013