Hjälpmedel:

Ny kommunplan för 2017-2019

Den 13 juni beslutade kommunfullmäktige om en ny kommunplan för åren 2017-2019. Planen innehåller fem nya strategiska inriktningar som ska hjälpa oss att uppnå våra kommunmål.

De nya strategiska inriktningarna är:

  • Här växer människor och företag
  • Bästa kommunen att bo och leva i
  • Fler och växande vallentunaföretag
  • Närmare till allt
  • God ekonomisk hushållning

Kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (bilden), svarar på tre snabba frågor om den nya kommunplanen:

Vad betyder de nya strategiska inriktningarna?
- De ska fungera som ledstjärnor som visar vägen för oss på kommunen i det arbete vi gör varje dag. På så sätt ska vi lättare kunna uppnå våra kommunmål som är uppsatta för att du som kommuninvånare ska kunna leva ett så bra liv som möjligt här i Vallentuna.

Varför har ni valt just de här fem inriktningarna?
- Vi har tittat på hur Vallentuna behöver utvecklas för att vi ska nå våra kommunmål. Och där ser vi att satsningar på bland annat företagande, bättre förbindelser med omvärlden och människors möjligheter att förverkliga sina drömmar är extra viktiga just nu. Kommunmålen (se nedan) är i princip samma som tidigare, men vi har justerat vad vi ska fokusera på för att ta oss dit.

Slutar ni satsa på allt det som inte finns formulerat inom de nya inriktningarna?
- Nej, självklart inte. Vårt uppdrag ligger i att alla ska få det så bra som möjligt i Vallentuna– och i det ingår att servicen till alla vallentunabor fortsatt ska vara omfattande och av bra kvalitet. De nya inriktningarna är de områden där vi just nu behöver satsa lite extra för att bli den kommun vi vill bli och uppnå våra mål.

Vallentunas kommunmål:

  • Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar.
  • Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.
  • Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa.
  • Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.
  • Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.

Inom kort, när protokollet från kommunfullmäktiges möte är justerat, finns kommunplanen tillgänglig här. I kommunplanen kan du också se budgetplanen för 2017-2019 samt befolkningsprognos och lokalresursplan.

Sidan uppdaterad den 14 juni 2016