Hjälpmedel:

Ny kommunplan för 2018-2020

På måndagen fattade kommunfullmäktige beslut om Vallentunas kommunplan för 2018. Genom den fastställs de ekonomiska ramarna för de kommunala verksamheterna samt de mål som Vallentuna kommun ska arbeta mot.

Vallentuna kommun vill fortsätta arbeta för att få människor och företag att växa. Det står klart efter att kommunplanen för 2018 godkänts då den fortsätter med den inriktning som fastställdes i kommunplanen för 2017. Bland annat ska man satsa resurser på bättre pendlingsmöjligheter, ökad trygghet samt renovering av lek- och fritidsaktiviteter, men även på renoveringar av verksamhetslokaler och en återuppbyggnad av Väsby kvarn.

– Vallentuna är, precis som övriga kommunsverige, i en utmanande situation där vi ska möta en växande befolkning och samtidigt kunna erbjuda en service i toppklass. Att vi därför lyckas hålla kommunalskatten oförändrad och ändå lyckas satsa på våra verksamheter känns därför väldigt roligt. Det är ett resultat av en långsiktigt ansvarsfull ekonomisk politik, säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelseordförande.

Inför 2018 finns också Vallentunas nya riktning med, som kommer att ligga till grund för kommunens nya vision och översiktsplan.

Vallentunas kommunmål för 2018 är:

  • Här växer människor och företag
  • Bästa kommunen att bo och leva i
  • Fler och växande Vallentunaföretag
  • Närmare till allt
  • God ekonomisk hushållning

Sidan uppdaterad den 20 juni 2017