Hjälpmedel:

Ny kommunplan för Vallentuna

Nu finns en ny kommunplan för Vallentuna kommun. Planen är ett strategiskt dokument för hur kommunen ska utvecklas inom de närmsta åren och omfattar allt från bostadsplaner till ekonomiska ramar.

Varje år fastställer kommunfullmäktige en kommunplan som innehåller mål, budgetramar och investeringsplan för kommunen. Den innehåller 16 övergripande mål inom fyra områden: kund/invånare, god ekonomisk hushållning, tillväxt/utveckling och energi/miljö.

Tillsammans med målen som de olika nämnderna antar, utgör kommunplanen grunden för kommunens verksamhet. I kommunplanen ingår bland annat en bostadsbyggnadsprognos, befolkningsprognos, lokalresursplan och exploateringsplan. Även skattesatsen fastställs i kommunplanen.

- Kommunplanen är ett viktigt, strategisk dokument, där vi drar upp riktlinjerna för hur vi ska möta den förväntade tillväxten i kommunen, säger Örjan Lid, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna kommun.

Vallentuna kommun är inne i en långvarig tillväxtfas och växer stadigt med mellan 500 och 1000 invånare per år vilket gör Vallentuna till en av landets snabbast växande kommuner. Varje år räknas befolkningen öka med två procent och även antalet arbetstillfällen beräknas öka med två procent per år. Om tio år kommer befolkningen i kommunen att ha ökat med totalt ca 8000 personer och uppgå till drygt 39 000. I bostadsbyggnadsprognosen, som ingår i kommunplanen, räknar man med att minst 300 nya bostäder byggs varje år. Det sker inga förändringar när det gäller skattesatsen i kommunen, kommunalskatten är även fortsättningsvis 18,98.

- I en tillväxtkommun som Vallentuna präglas vår kommunplan av framtidsoptimism, där vi kan planera för hur vår kommun ska möta önskemål om kommunal service, nya bostäder och arbetstillfällen i takt med att vi växer. En intressant utmaning är också hur vi ska attrahera kunskapsföretag och vara en företagsvänlig kommun, säger Örjan Lid.

- Vår kommunplan vilar självklart på vår gemensamma vision och värdegrund, där vi lyfter fram det goda småstadslivet och en verksamhet som har kvalitet och kundfokus, säger Örjan Lid.

Sidan uppdaterad den 20 juni 2013