Hjälpmedel:

Ny kommunplan för Vallentuna

På kommunfullmäktiges sista möte innan sommaren beslutades om en ny kommunplan. Planen är ett strategiskt dokument för hur kommunen ska utvecklas inom de närmsta åren och omfattar allt från bostadsplaner till ekonomiska ramar.

Varje år fastställer kommunfullmäktige en kommunplan som innehåller mål, budgetramar och investeringsplan för kommunen. I planen ingår också en bostadsbyggnadsprognos, befolkningsprognos, lokalresursplan och exploateringsplan. Även skattesatsen fastställs i kommunplanen.

-Kommunplanen bygger på vår gemensamma vision och värdegrund, där vi lyfter fram det goda småstadslivet och en verksamhet som har kvalitet och kundfokus. Det är värderingar som är fortsatt viktiga i vårt arbete för att utveckla Vallentuna, säger Örjan Lid, kommunstyrelsens ordförande.

Vallentunas kommunplan har strategiska inriktningar inom fyra områden: kund/invånare, god ekonomisk hushållning, tillväxt/utveckling och energi/miljö.

Målen är följande:

  • Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet.
  • Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt.
  • Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion.
  • Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar.

Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör grunden för hur kommunens arbete ska drivas.

- Ett stort område i kommunplanen är hur vi ska arbeta med våra skolor. Det här är extra viktigt efter en vår där vi haft det besvärligt både på Bällstabergsskolan och på Ormstaskolan. Vårt mål är att bli en av landets bästa skolkommuner. Självklart behöver vi jobba hårt för att nå målet, men det är fullt realistisk, säger Parisa Liljestrand, som tillträder som kommunstyrelsens ordförande den 17 juni.

Sidan uppdaterad den 12 juni 2015