Hjälpmedel:

Ny kostpolicy i kommunen

På sitt senaste möte antog fullmäktige en ny kostpolicy för kommunen. Policyn fastslår bland annat att maten som serveras i kommunens verksamhet ska vara omväxlande och fri från onödiga tillsatser. Det ska bli enklare att handla ekologiskt och närproducerat. Dessutom ska kommunen servera smör.

En kostpolicy är ett styrdokument för kommunens måltidsverksamhet för att underlätta planering och kvalitetssäkring av maten som serveras. De verksamheter som berörs av kostpolicyn är bland annat förskolor, skolor, fritidshem och äldreboenden. Kostpolicyn har tagits fram utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer för näringsintag och kommunens mål för miljö.

Policyn innehåller även riktlinjer om att det ska vara enkelt att handla ekologisk och närproducerad mat. Kött och mejeriprodukter ska vara producerade med god djuromsorg och miljöhänsyn. Genmodifierad mat ska undvikas så långt det är möjligt.

I kostpolicyn framgår även att maten ska vara omväxlande, fri från tillsatser och i möjligaste mån fri från transfetter. Kommunens ska servera smör eller smörfettsblandning. Hel- och halvfabrikat ska undvikas i möjligaste mån för att minska mängderna av tillsatser, salt och socker.

- Mat och hälsa är en viktig del i människans välbefinnande, därför är kommunens kostpolicy central för den mat som serveras i kommunen. I skolorna kan vi bidra till att grundlägga goda kostvanor och inom vård och omsorg ska maten ses som en del av omvårdnaden, säger Sofia Segergren, kommunstyrelsens vice ordförande.

För att vara lyhörd inför nya forskningsrön och riktlinjer inom det här området ska kostpolicyn utvärderas vartannat år.

Sidan uppdaterad den 18 december 2014