Hjälpmedel:

Chanette Andersson, ny utvecklings- och näringslivschef

Att företagsklimatet i Vallentuna ska prioriteras är tydligt i den nya kommunplanen. Chanette Andersson, ny utvecklings- och näringslivschef, har målet klart för sig.
- Jag vill att Vallentunas företagare ska känna tillit till oss på kommunen, säger hon.

Kommunens organisation har anpassats för att bättre kunna sätta fokus på vårt företagsklimat. Chanette Andersson, tidigare utvecklingschef, har fått näringslivsfrågorna på sitt bord och är nu utvecklings- och näringslivschef. Hon ser fram emot att arbeta för att Vallentuna ska bli en mer företagarvänlig kommun, och pekar på ett tätare samarbete med Svenskt Näringsliv som en viktig del.

- För att kunna möta företagarnas behov behöver vi förstå dem bättre. Svenskt Näringsliv kan hjälpa oss med det – och på ett sätt vara företagarnas röst mot kommunen, säger Andersson.

Samarbetet påbörjades under våren och har redan mynnat ut i ett antal konkreta aktiviteter. Ett exempel är företagarfrukostar där kommunen träffat företagare för att lyssna på deras erfarenheter och förutsättningar. Till höst kommer fler forum för dialog mellan kommunen och företagarna att skapas.

Frågar man företagarna själva så är det tydligt att det finns stora möjligheter till ett förbättrat företagsklimat, läs mer om det här. Att kommunens organisation nu är anpassad efter uppgiften, och att det är tydligt prioriterat från politiskt håll, är två förutsättningar för att det ska bli verklighet.

- Jag vill att vi ska ha fokus på bra service och ha ett tydligt kundperspektiv. Vår dialog och vårt samarbete med företagarna i Vallentuna ska bli bättre. Som företagare ska man trivas och känna en vilja att fortsätta sin resa här i kommunen, säger hon.

Victor Kilén, Vallentunas kommundirektör, är inne på samma linje.

- Kommunen är en serviceorganisation som är till för våra invånare och våra företagare. Vi har fått tydliga direktiv från politikerna att satsa på företagsklimatet i Vallentuna, säger han och fortsätter:
- Chanette Anderson är stark kraft med stort engagemang som kommer driva kommunens näringslivsarbete med bra resultat.

Sidan uppdaterad den 29 juni 2016