Hjälpmedel:

Bygglovsbefriade åtgärder, attefallsåtgärder

Vissa enklare åtgärder, så kallade attefallsåtgärder, kan få utföras utan bygglov. Dessa åtgärder kräver anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Innan åtgärden får påbörjas måste du ha ett startbesked.

Regler för attefallsåtgärder, med undantag från takkupor, skiljer sig från de som gäller för friggebodar, skärmtak och plank (då ingen anmälan krävs). Attefallsåtgärder ska anmälas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och innan du får sätta igång byggnadsarbetena ska du ha ett så kallat startbesked. Takkuporna behöver inte anmälas och får utföras utan ett startbesked.

Taxor och avgifter

För ett start- och slutbesked tar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ut en fast avgift enligt gällande taxa. För år 2017 är det 5 161 kr.

Vatten och avlopp

Roslagsvatten tar ut en anslutningsavgift för vatten och avlopp vid uppförande av komplementbostadshus samt vid inredning av ytterligare en bostad. Kontakta Roslagsvatten i god tid innan du planerar din åtgärd, se kontaktuppgifter i högermenyn.

Fyra attefallsåtgärder

Det är fyra attefallsåtgärder som kan genomföras utan bygglov, men med anmälan och startbesked. De första tre gäller för en- och tvåbostadshus och den sista för enbostadshus.

 • Uppföra komplementbostadshus på 25 kvm
  Vid ett en- och tvåbostadshus får man bygga komplementbyggnader som tillsammans inte är större än 25 kvm, inte högre än 4 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Komplementbyggnaderna får innehålla en bostad, så kallat komplementbostadshus.

 • Göra en tillbyggnad på 15 kvm
  Tillbyggnaden gäller på en– och tvåbostadshus och får inte ske på en komplementbyggnad såsom exempelvis garage, förråd, gäststuga eller komplementbostadshus. Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannes medgivande.

 • Bygga till huvudbyggnaden med två takkupor
  Observera att det endast får finnas totalt två takkupor på byggnaden. Om du redan har en takkupa får du bara bygga en till. Takkupan får inte innebära någon inverkan på bärande konstruktion och får högst uppta halva takfallet. En takstol är en del av en bärande konstruktion.

 • Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus
  Gäller enbostadshus och får inte ske i en komplementbyggnad såsom exempelvis garage, förråd, gäststuga eller komplementbostadshus.

Detta gäller även om åtgärderna strider mot detaljplanen. Kontrollera alltid vad som gäller för dig och din fastighet. Använd gärna vår självservice Fråga bygglov, länk hittar du i menyn till höger.

Innan du börjar

Anmälan och startbesked

Alla dessa åtgärder kräver att du måste göra en anmälan till kommunen som ska ge ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

För att få ett startbesked

För att få ett startbesked ska du visa miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hur du kommer att se till att uppfylla de byggnadstekniska krav som gäller.

För att få ett startbesked ska du lämna in följande handlingar:

 1. Situationsplan, med en nybyggnadskarta som grund. Beställ nybyggnadskarta av Kart- och mätavdelningen genom att använda blanketten för beställning av nybyggnadskarta. Du ritar in komplementbostadshuset, attefallsbyggnaden, eller tillbyggnaden och måttsätter både aktuell byggnad och avstånd till tomtgränserna. Se exempel på hur det kan se ut i vår samling exempelritningar, se länk i menyn till höger under rubriken Mer information. För inredande av ytterligare en lägenhet i ditt enbostadshus behövs inte någon situationsplan.

 2. Vill du placera dessa närmare gräns än 4,5 meter ska du ha din grannes tillåtelse och i så fall vill vi ha en kopia på er överenskommelse.

 3. Ritningar på åtgärden, plan- och fasadritningar i skala 1:100.

 4. Förslag till en kontrollplan för respektive åtgärd, anpassad för aktuell åtgärd och val av byggnadsteknisk lösning (från grundläggning till färdig byggnad). Se vidare i Boverkets byggregler om vilka krav som gäller, se länk till Boverkets webbplats i menyn till höger. Där uppdateras reglerna regelbundet.

För att sedan få ta byggnaden i bruk ska du ha ett slutbesked. Information och vad som gäller för att få ett slutbesked kommer att stå i startbeskedet.

Anmälan

Anmälan och handlingar ska skickas antingen digitalt eller via post.

Vi kan endast ta emot ritningar som är i formatet pdf (digitalt) och i storlekarna A4 eller A3. Viktigt är att ritningen är i rätt skala och att varje ritning är sparad som ett eget dokument.

Digitalt: sbf@vallentuna.se

Per post:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
186 86 Vallentuna
Besöksadress: Tuna torg 1

Mer information

Läs mer om byggreglerna på Sveriges Riksdags webbplats samt Boverkets webbplats. Länk hittar du i menyn till höger.

Läs mer om vad som gäller vid inkoppling av kommunalt vatten på Roslagsvattens webbsida, se länk i högermarginalen.

Sidan granskad den 6 juli 2017