Hjälpmedel:

Nya ledamöter i Vallentunas valda församlingar

Under måndagskvällen hade kommunfullmäktige sammanträde för första gången sedan valet i september. Vid sammanträdet utsågs bland annat nya ordföranden för fullmäktige, ny kommunstyrelse och ny ordförande för kommunstyrelsen

Ray Idermark (M) valdes till ordförande, Stig Nyman (KD) till 1:e vice ordförande och Kenneth Bylund (S) till 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

I fullmäktige, som är det högst beslutande organet i kommunen, sitter 41 ledamöter och 27 ersättare som tar beslut i alla stora frågor i Vallentuna kommun. Det handlar bland annat om mål och riktlinjer för organisationen, att fastställa budget, skatt, avgifter och taxor, utse ledamöter till nämnder och styrelser, välja kommunrevisorer, godkänna årsredovisningar och avgöra om ansvarsfrihet.

Ny kommunstyrelse

Örjan Lid (M) valdes till ordförande för kommunstyrelsen. Sofia Segergren (C ) valdes till kommunstyrelsens vice ordförande.

De nyvalda ledamöterna i kommunstyrelsen är

Örjan Lid (M) ordförande
Sofia Segergren (C ) vice ordförande
Parisa Liljestrand (M)
Raimo Vuojärvi (M )
Mattias Andersson (C)
Ylva Mozis (FP)
Stig Nyman (KD)
Jaana Tilles (S)
Ing-Marie Elfström (S)
Thomas Arctaedius (S)
Nicklas Steorn (MP)

Ersättare

Johan Skog (M)
Bengt-Åke Grip (M)
Elwe Nilsson (M)
Ann-Charlotte Höglund (C )
Björn Furugren-Beselin (C )
Roswitha Melzer (FP)
Per-Olof Björkman (FP)
Jerri Bergström (S)
Chatarina Fridén Hedrenius (S)
Ulf Norlinder (S)
Timo Grönlund (MP)

Kommunstyrelsen är det ledande politiska förvaltningsorganet och ansvarar för kommunens utveckling och samordning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi.

Sidan uppdaterad den 10 november 2014