Hjälpmedel:

Nya medel till Kulturskolan Vallentuna

Kulturskolan Vallentuna har tilldelats 450 000 kr av Statens kulturråd för nya satsningar under läsåret 2017-2018. De nya medlen innebär att Kulturskolan får möjlighet att utöka och förnya sin verksamhet med syfte att nå nya målgrupper och skapa större tillgänglighet till Kulturskolan.

En av Kulturskolans nya satsningar innebär en utökning av Kulturverkstad, en kurs där lärare från Kulturskolan undervisar elever i årskurs 1 och 2 på deras fritidstid. Kulturverkstad ger eleverna en lekfull introduktion till de ämnesområden Kulturskolan erbjuder. Verksamheten är avgiftsfri under höstterminen 2017 och vårterminen 2018 och sker på kommunens grundskolor.

Det blir också en helt ny satsning - Kulturskolan on tour, där några av Kulturskolans lärare åker runt till grundskolor i kommunen och besöker elever i årskurs 4-6 på deras fritidstid. Även den verksamheten är avgiftsfri.

- Vi är väldigt glada över att genom de här medlen kunna utveckla vår verksamhet. Förhoppningsvis kan vi genom det nå nya elever som tidigare inte hittat till Kulturskolan. Kulturskolan ger barn och unga en fantastisk möjlighet till fördjupat lärande inom estetiska ämnen. Genom de här nya satsningarna vill vi sänka trösklarna till Kulturskolan och göra verksamheten tillgänglig för fler, säger Jerker Axelsson, kulturskolechef.

 

Sidan granskad den 30 augusti 2017