Hjälpmedel:

Ökat samarbete med civilsamhället ska stärka integrationen

 

Vallentuna kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för att nya svenskar och nya kommuninvånare ska känna sig sedda och inkluderade i kommunen. För det krävs att dialogen med civilsamhället stärks. Därför har kommunen fattat beslut om en samverkansplattform som ska öka samarbetet mellan offentlig och ideell sektor.

Det var i torsdags, den 24 augusti, som Vallentuna kommun höll sitt första möte tillsammans med civilsamhället där samverkansplattformen för en bättre integration i Vallentuna var i fokus. Representanter från ett flertal ideella föreningar och församlingar bjöds in för att träffa kommunala tjänstemän, bland annat integrationssamordnaren Cecilia Lindelöf, där de diskuterade utgångspunkter och förutsättningar för det gemensamma arbetet. Under mötet sa flera personer att de var positivt inställda till ett samarbete och välkomnade plattformen för en ökad dialog för en bättre integration.

– Det känns jätteroligt att gensvaret har tagits emot så väl och att vi tillsammans kan gå en gemensam väg för att hjälpa nya vallentunabor att komma in i samhället. Inom integrationsområdet är civilsamhället en väldigt viktig aktör och det vill vi betona genom den här samverkansplattformen. Det här blir starten för en ny struktur för vår fortsatta samverkan, säger Cecilia Lindelöf.

Den nya samverkansplattformen handlar om att kommunen och civilsamhället ska informera varandra och planera för aktiviteter som främjar en inkluderande integration. I det ingår ett flertal nätverksträffar samt mingelträffar men också utbildningstillfällen som rör det svenska samhället och den svenska kulturen.

Sidan uppdaterad den 30 augusti 2017