Hjälpmedel:

Om avgångsvederlag och chefsbyten

Under den senaste tiden har frågan om avgångsvederlag för kommunanställda och kostnader för chefsbyten i kommunen figurerat i media. På förekommen anledning reder vi ut vad som gäller.

I Vallentuna kommun finns sammanlagt över 1 500 anställda. Hos en så stor arbetsgivare blir det naturligtvis en mängd olika personalärenden som handlar om våra medarbetares anställningar och anställningsformer.

Att avsluta en anställning i förtid

Från januari 2010 till oktober 2014 har 38 enskilda överenskommelser skett med medarbetare för att avsluta deras anställning i förtid och då är chefer, exklusive kommundirektörer, inräknade. Av dessa hade 30 personer inte en chefsposition. Då har ofta anledningen till att arbetsgivaren velat avsluta anställningen i förtid varit att personen inte klarat sina arbetsuppgifter eller på något sätt misskött sig. I första hand försöker kommunen alltid lösa sådana situationer genom omplacering eller andra arbetsuppgifter. Att avsluta anställningen är ovanligt och något båda parter brukar vilja undvika.

- På grund av sekretess och personliga hänsyn kan kommunen som arbetsgivare inte vara öppen med varför en anställning ibland måste avslutas på det här sättet. Men självklart är det ett misslyckande för både oss som arbetsgivare och för den anställde, säger Victor Kilén, tillförordnad kommundirektör.

I kommunen har åtta chefer, som inte var kommundirektörer, slutat sina uppdrag i förtid sedan 2010. När det gäller chefer som slutar på det här sättet är orsakerna ofta en organisationsförändring, nya uppdrag eller brustet förtroende.

Kostnader för avgångsvederlag

Beslut om avgångsvederlag fattas av kommunens personalchef tillsammans med den berörde förvaltningschefen. Eventuella avgångsvederlag till chefer som ingår i kommunens ledningsgrupp beslutas av kommundirektören.

Den totala kostnaden för avgångsvederlag för de 38 personer som avslutat sin anställning i förtid sedan 2010 är 13 904 000 kr. Summan inkluderar kostnader för arbetsgivaravgifter och eventuella kostnader för omställningsstöd. Av den summan är kostnaderna för chefer, som inte var kommundirektörer, 8 764 000 kr.

- Självklart är nästan 14 miljoner kronor mycket pengar. Men man får sätta det i relation till kommunens totala lönekostnad under den här perioden, som var på 3,5 miljarder kronor. Av den summan är 14 miljoner 0,4 procent, säger Victor Kilén.

Kommundirektörer som slutat

När det gäller kommundirektörer har tre personer slutat i förtid sedan den här tjänsten infördes i kommunen 2002. Utöver det har två personer som varit tillförordnade kommundirektörer med tidsbegränsade uppdrag slutat. En kommundirektör sa upp sig på eget initiativ. Sammanlagt handlar det om sex personer under 12 år.

Kostnaden för de tre kommundirektörer som slutat i förtid sedan den här tjänsten infördes i kommunen, och fått uppsägningslön i enlighet med sina individuella anställningsavtal är 3 422 000 kr. Räknar man även med den kommundirektör som valde att själv säga upp sig, men som ändå fick avtalsenlig uppsägningslön under ett antal månader, hamnar summan på 4 087 000 kr.

Beslut om kommundirektörers uppsägningslön och anställningsavtal hanteras politiskt eftersom det gäller den högsta tjänstemannanivån.

Var tas pengarna ifrån?

Pengarna för de olika avgångsvederlagen ryms inom kommunens vanliga budget för löner och personalkostnader. När en person slutat i förtid har det många gånger tagit tid innan kommunen hittat en ersättare, då har den totala lönekostnaden i kommunen inte påverkats.

- När det gäller de avgångsvederlag och uppsägningslöner vi betalat ut är det viktigt att påpeka att dessa pengar varit en del av vår ordinarie budget för löner och personalkostnader. Pengarna skulle alltså inte använts till något annat, säger Victor Kilén.

Sidan uppdaterad den 20 november 2014