Hjälpmedel:

Översyn av kommunens grundskolor och verksamhet

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 10 april 2018 att Ekebyskolan och Hammarbacksskolan bildar en ny gemensam F–9-enhet från och med den 1 juli 2018. Nytt namn för enheten kommer att tas fram tillsammans med elever, vårdnadshavare och personal. Det nya namnet beslutas av nämnden senast i december 2018.

Under sammanträdet fattades inga andra beslut som berör skolorganisationen. Barn- och ungdomsnämnden inväntar nu en pågående lokalutredning om lokalernas skick på Karlbergsskolan. Nämnden kommer under sammanträdet den 22 maj 2018 att fortsätta diskutera översynen av skolorganisationen, både gällande Karlbergsskolan och Karbyskolan.

Har du frågor och/eller synpunkter tar vi gärna emot dem via mejl, skolorganisation@vallentuna.se.

Sidan uppdaterad den 13 april 2018