Hjälpmedel:

Översyn av skolverksamheten - effektutredning klar

Barn- och ungdomsförvaltningen har under hösten utrett två förslag för ny organisation och påbörjade även utredning av ett tredje tilläggsförslag under januari månad.

Förslag på förändringar av ny skolorganisation

Alternativ 1:

 • Karlbergsskolans lokaler lämnas och verksamheten flyttar in till Hjälmstaskolans lokaler. Katthults förskoleavdelningar flyttar till Bullerbyns förskolelokaler vid Hjälmstaskolan.
 • Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan bildar en ny gemensam F–6-enhet.
 • Karbyskolan föreslås vara en F–6-enhet i nära samverkan med Kårsta skola.
 • Ekebyskolan och Hammarbacksskolan bildar en ny gemensam
  F–9-enhet. Årskurserna F–5 föreslås lokaliseras i Ekebyskolans lokaler och årskurs 6–9 i Hammarbacksskolans lokaler.

Alternativ 2:

 • Karlbergsskolans lokaler lämnas och verksamheten flyttar in till Hjälmstaskolans lokaler. Katthults förskoleavdelningar flyttar till Bullerbyns förskolelokaler vid Hjälmstaskolan.
 • Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan bildar en ny gemensam F–9-enhet.
 • Karbyskolan föreslås vara en F–6-enhet i nära samverkan med Kårsta skola.
 • Ekebyskolan och Hammarbacksskolan bildar en ny gemensam
  F–9-enhet. Årskurserna F–5 föreslås lokaliseras i Ekebyskolans lokaler och årskurs 6–9 i Hammarbacksskolans lokaler.

Tilläggsförslag:

 • Karlbergsskolans lokaler behålls.
 • Karlbergsskolan föreslås vara en F–3-enhet i nära samverkan med Hjälmstaskolan.
 • Hjälmstaskolan föreslås vara en 4–9-enhet i nära samverkan med Karlbergsskolan.

Utredningen finns publicerad i sin helhet under rubriken Relaterad information på den här sidan, www.vallentuna.se/skolorganisation.

Har du frågor och/eller synpunkter tar vi gärna emot dem via mejl, skolorganisation@vallentuna.se.

Sidan uppdaterad den 14 februari 2018