Hjälpmedel:

Parisa knackar på ...

Vad är Vallentuna och var är vi på väg?

Utifrån Vallentuna kommuns fastställda riktning och förslaget till ny vision gör Kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna, Parisa Liljestrand, en upptäcktsresa hos företagarna för att få en bättre bild av vad vi arbetar för och hur vi alla kan samverka för att bli en bättre plats att bo och leva i. Ett av besöken var hos Malou Parkkila och Svensk Fastighetsförmedling.

Parisa: Du har varit verksam här i kommunen sedan 2002, varför valde du just Vallentuna?
Malou: Här bor trevliga människor och det är en härlig stämning. Vallentuna växer och det händer mycket.

Parisa: Det pratas ju mycket om den "typiska" Vallentunabon, vad skulle du säga är den stora skillnaden hos Vallentunabon, nu och då?
Malou: Tidigare handlade det mest om familjen som inte hade möjlighet att välja kommuner som Täby eller Danderyd. Idag är det den familj som har råd att bo i Täby och Danderyd, men tycker att Vallentuna lockar mer. Vi har blivit duktigare på att attrahera människor som är måna om utveckling och som ställer högre krav och Vallentuna tar allt mer plats. En lugn, trygg kommun med gott rykte.

Parisa: Kommunen fokuserar på att locka hit talanger, kompetens och innovation med mod att gå före. Vilka andra värden behöver vi addera?
Malou: Vi behöver satsa mer på skolorna, särskilt gymnasiet, både praktiskt och teoretiskt. Båda utbildningsmöjligheterna behövs. För familjer som överväger att bygga sin framtid i Vallentuna är det en stor fördel att man här kan ställa sig i kö till barnomsorg redan när man tecknar kontrakt. Så är det inte överallt. Men också skolan är viktig att förbättra. Här har man allt på nära håll och livpusslet fungerar men, vi måste bli bättre på att lyfta blicken, framtidsplanera och våga förändra.

Parisa: Förändringsbenägenheten har tyvärr varit svag inom offentlig sektor. Borde kommunen ha mer entreprenöranda?
Malou: Kommunen behöver vara den ledande kraften, blicka framåt och agera visionär. Det är viktigt att vara utåtriktad och följa utvecklingen. Vi ligger många år bakom när det gäller digitalisering, i synnerhet inom skolan och utbildningar.

Parisa: Helt rätt! Vad behöver vi addera för värden utöver skolan?
Malou: Trygghet, och fler möjligheter att etablera verksamheter. Det behövs mark och lokaler så att de finns tillgängliga redan när intresset visas. Även ett tätare samarbete mellan kommun och näringsliv. Det ska vara kö av näringsidkare som vill etablera sig. Att knyta samman Vallentuna med Arlanda genom Roslagsbanans förlängning är något som kommer att behövas. Men även att tänka på Vallentuna som ett varumärke, ett ansikte utåt. Hur ser det ut när man kommer in med tåget. Jag skulle också önska ett mer levande centrum.

Parisa: Du möter människor som gör sitt livs största affär – vad får dem att satsa här?
Malou: Här får man ihop livspusslet, därför skriver de på. Det är viktigt att kunna erbjuda mer än bara en bostad. Livskvalitet och kommunal service är värden som inte bör kompromissas bort. Vi säljer egentligen inte hus, vi säljer en livsstil.

Parisa: Vad vill du ha för fler säljargument i framtiden?
Malou: Möjligheten att bada i sjön, en badplats. Ett bättre och mer levande centrum som erbjuder upplevelser för hela familjen. Visst vore det underbart med en skridskobana på torget, doften av popcorn som fyller luften, musik och gemenskap. Fler vuxna i rörelse ger även den trygghet som behövs.
Fastighetspriserna i Vallentuna kommer att öka med tydliga satsningar på bättre infrastruktur, särskilt Roslagsbanan till Arlanda, och cykelvägar. Och även ett bredare utbud av bostäder. Det byggs mycket i regionen, men till samma kundgrupp. Vi behöver studentbostäder, seniorbostäder och stimulera rörelse i bostadskedjan.

Sidan uppdaterad den 19 februari 2018